Dự án

 • Điện Lực Hậu Giang
 • An Gia Building
 • Nhà Mẫu An Gia Star
 • Nhà Điều Hành Điện Lực Bình Thuận
 • Văn Phòng Tổng Đại Lý Prudential Đồng Hà - Quản Trị
 • Phòng Phó Giám Đốc Kĩ Thuật -Điện Lực Tỉnh Bình Thuận
 • Phòng Phó Giám Đốc Kinh Doanh -Điện Lực Tỉnh Bình Thuận
 • Phòng Phó Giám Đốc XDCB -Điện Lực Tỉnh Bình Thuận
 • Văn Phòng Tổng Đại Lý AIA Kiên Giang
 • Văn Phòng Tổng Đại Lý Prudential An Nhơn Bình Định
 • Nhà ĐIều Hành Điện Lực Tỉnh Bình Thuận
 • Phòng Điều Độ Công Ty Điện Lực
 • Phòng Trưởng Phòng TCKT - Bình Thuận
 • Phòng chánh VP - Bình Thuận
 • Sảnh Lễ Tân Nhà Điều Hành Điện Lực Tỉnh Bình Thuận
 • Công Trình Công Ty Điện Lực Tây Ninh
 • Công Trình Công Ty Điện Lực Tuy Phong - Bình Thuận
 • Công Trình Công Ty Điện Lực Tánh Linh - Bình Thuận
 • Phòng Phó Giám Đốc Công Ty Điện Lực Bắc Bình - Bình Thuận
 • DỰ ÁN PHÒNG LÀM VIỆC TẬP ĐOÀN INTEL QUẬN 9
 • CĂN HỘ DỊCH VỤ - Kiến Tạo Không Gian Mới

DSD tự hào đạt được thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ nhiệm kỳ 2017-2020

08/12/2020 - Lượt xem : 514
Với những nỗ lực không ngừng, thành tích đạt được trong năm vừa qua, tại lễ vinh danh doanh nghiệp doanh nhân trẻ Thành Phố Hồ Chí Minh, Công Ty Cổ Phần DSD tự hào đạt được thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ nhiệm kỳ 2017-2020

DSD tự hào đạt được thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ nhiệm kỳ 2017-2020
Vinh dự là khách hàng kim cương của ngân hàng MB Bank 2019-2020

DSD 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐭𝐚̂𝐦 𝐜𝐚̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̆̀𝐦 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠. 𝐜𝐚̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣, 𝐠𝐨́𝐩 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐤𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐮𝐲 𝐭𝐢́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮.

 

________

Đăng Ký Nhận Thông Tin Theo Đường Link:

https://forms.gle/uKQbeD52gHpCqkAm7 - https://www.facebook.com/dsdvnco/ - https://dsdvnco.com/

Email: info@dsdvnco.com

Đối tác

newsnb-newsnb_detail